Sociale Huisvesting Neerharen

Residentie Vijverplein biedt zijn bewoners de nodige omkadering en begeleiding, maar wil in geen geval een kliniek of inrichting zijn. Hiervoor werd de aanpalende kapelanij in het project betrokken. Dit oude gebouw werd volledig gerenoveerd en heringericht tot fietscafé als tewerkstellingsmogelijkheid voor de bewoners en als deuropener voor de buitenstaander. Het nieuwe gebouw vervangt het bestaande kloostergebouw en verbindt de bestaande schoollokalen en de historische kapelanij.


Omwille van het belangrijke niveauverschil in het natuurlijke terrein (+/- 2,40m verschil tussen het niveau tegen de school en dat van de vloer bestaande kapelanij) werd een Z-vormig gangenstelsel ontwikkeld als een soort binnenstraat die deze helling opvangt naargelang ze door het gebouw loopt. De woonruimten (studio's) liggen allen met uitzicht naar de tuinzijde en het park achter de tuin. De Z-vormige gang ligt in het midden van het gebouw. Aan straatzijde liggen telkens de verschillende gemeenschaps- en utilitaire ruimten. Deze opstelling werd gekozen om een zo prikkelarm mogelijke woonomgeving te maken voor de bewoners.

/nl/portfolio-items/sociale-huisvesting-neerharen/
Top