Nursinghome Sint-Oda

Het huidige ontwerp is het gevolg van een beperkte architectuurwedstrijd die als bijkomend onderdeel de opstelling van een masterplan voor de gehele site oplegde. Om binding te verwezenlijken tussen de bestaande paviljoenen en duidelijkheid te scheppen in het wirwar van verbindingspaden en wegen, werd voorgesteld om een centrale beleefbare as doormidden van het gehele terrein te trekken. Op de as is er plaats voor kunstintegratie, het herbergen van een speelterrein, een ervaringsbos, een groentetuin, een wandelpad, enzovoorts. Het betreft een kijk-as die vooral aantrekking op de bewoners uitoefent en als leidraad aan de gebruikers rust, eenvoud en duidelijkheid moet geven.

De 6 pavilioenen nieuwbouw geven huisvesting aan 108 bewoners en vervangen een aantal oude gebouwen. Er zullen drie soortgelijke A-blokken van telkens twee leefgroepen van 9 bewoners ingeplant worden en twee B-blokken van telkens drie leefgroepen van 6 bewoners. Een zesde blok voorziet voor 18 kinderen een aangepaste thuis Op die manier ontstaat een aangepaste leefomgeving met een huishoudelijk gevoel waar getracht wordt een thuis te scheppen voor elk individu.

/nl/portfolio-items/nursinghome-sint-oda/
Top